skip to Main Content

Projekt je financován z dotačních prostředků Moravskoslezského kraje

Putujeme se sluncem, projdeme s ním celou zem.

Projekt je financován z dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2009/2010.

Projekt bude realizován v časovém rozmezí od 1.9.2009 do 20.8.2010 ve spolupráci s mateřskou školou v Orlové – Lutyni.

Kód programu: 0910/E

Evidenční číslo: 01649

Název projektu: Putujeme se sluncem, projdeme s ním celou zem

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit předškolním dětem základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech přírody, o vztazích člověka a životního prostředí. Pěstovat v dětech dovednosti a návyky správného jednání v přírodním prostředí, rozvíjet úctu a cit k živé a neživé přírodě a motivovat předškolní děti k aktivnímu zapojení do péče a ochrany životního prostředí. Cíle projektu jsou plně v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání a s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Projekt je v souladu se Školním plánem environmentálního vzdělávání.

Dokument ke stažení

Back To Top