skip to Main Content

Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR – PR

Školky bez hranic

Projekt bude realizován od 1.2.2010 do 31.1.2011 ve spolupráci s MŠ v Hlubčicích v Polsku.Udržitelnost projektu do 30.10.2011

Evidenční číslo: CZ.3.22/3.3.07/09.01336

Název projektu: Školky bez hranic

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je navázání nové trvalé spolupráce a její rozvoj mezi Mateřskou školou Mikulášská v Krnově a Mateřskou školou číslo 2 v polských Hlubčicích a aktivní zapojení nejmladší generace dětí do dění v příhraničním regionu. Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu, kterým je zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí, zlepšení kvality života a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice. Projekt přispěje k rozvoji spolupráce mezi mateřskými školami, napomůže ke zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje, k navázání nových kontaktů a povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. Dětem projekt přinese jedinečnou možnost poznání svých vrstevníků a pedagogům nabídne možnost seznámit se s výukovými metodami svých kolegů.

Harmonogram akcí

Pro plný náhled klikněte na obrázek

Back To Top