skip to Main Content

Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007-2013.

Školky bez hranic – půjdem spolu do pohádky

Projekt bude realizován od 2.1.2012 do 31.1.2013 ve spolupráci s MŠ v Hlubčicích v Polsku.

Evidenční číslo projektu: CZ.3.22/3.3.07/11.02750

Důvodem k realizaci projektu je prohloubení přeshraniční spolupráce mezi MŠ Mikulášská z Krnova a MŠ č. 2 z polských Głubczyc a navázání na první úspěšný společný projekt obou škol, který byl ukončen na podzim roku 2011. Děti budou mít možnost poznat své přeshraniční vrstevníky novou formou, která je jim nejbližší, a to formou českých a polských pohádek. Projekt bude realizován po dobu jednoho roku od ledna 2012 – ledna 2013.Do projektu budou zapojeny nejen děti a učitelky, ale také rodiče dětí. Organizačně a personálně bude projekt zajištěn týmem 8 zkušených českých a polských učitelek s dlouholetou praxí, většina z nich má rovněž zkušenosti s přeshraniční spoluprací v rámci projektů EU. Hlavním cílem projektu je umožnit předškolním dětem, jejich rodičům a učitelkám z Krnova a Głubczyc poznat zábavnou formou kulturu a tradice svých přeshraničních sousedů, překonávat jazykovou bariéru, naučit se vzájemně si vážit jeden druhého a navázat nová přátelství. To vše by mělo přispět k rozvoji pozitivní atmosféry ve vztazích mezi lidmi v příhraničí. Projekt bude mít v souladu s cíly a prioritami Fondu mikroprojektů přeshraniční dopad v oblasti aktivit typu People to people, podpoří spolupráci mezi komunitami po obou stranách hranice. Bude sloužit i jako vzor, pro ostatní potenciální žadatele, čímž povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce 2007-2013.

Dokument pro rok 2012 ke stažení

Dokument pro rok 2013 ke stažení

Back To Top