skip to Main Content

Mateřská škola Krnov , Mikulášská 8, příspěvková organizace 

harmonogram projektu 2014-2015
CZ.3.22/3.3.07/14.04349

Školky bez hranic
-sportujeme společně-

 

Spolupráce MŠ Krnov a MŠ Hlubčice spočívá v aktivním zapojení nejmladší generace dětí do kulturního a sportovního dění v pohraničním regionu.

Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu Praděd v souladu s Prioritami Fondu Překračujeme hranice

Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku – 4-6leté a pedagogové z mateřské školy – Krnov – Hlubčice.

Projekt bude plynule navazovat na spolupráci obou škol, se zaměřením na pohybovou aktivitu  dětí, turistické poznávání okolí, překonávat jazykovou bariéru, navazovat nová přátelství.

Doplňuje aktivity regionu  při zapojení do programu přeshraniční spolupráce.

Realizace projektu  : od 1.5.2014 do 30.4.2015

Zpracovala : Hrazdirová Hana

Dokument Harmonogram sportujeme společně (ke stažení)

Back To Top