skip to Main Content

Název projektu: Naše školka jde novou cestou

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002870

 Číslo jednací projektu:               MSMT- 34249/2016-4

 Zahájení realizace projektu:     1.10.2016

 Ukončení realizace projektu:   30. 9. 2018

 Délka realizace  projektu :        24 měsíců

Výše finanční  podpory  :          308 878,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – OP VVV – Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování- šablony pro MŠ a ZŠ

 Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí:

1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

1.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků

1.3  Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Back To Top