skip to Main Content

Název projektu: Naše školka jde novou cestou II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00087 82

Výše finanční  podpory  :          421 934,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Back To Top