skip to Main Content

Dne 15.5.2019 pobavili v mateřské škole klauni svým vystoupením s dopravní tématikou nejen děti, ale také zástupce Podpory inkluzivního vzdělávaní v Krnově, kterým tímto děkujeme  za finanční podporu,

Back To Top