skip to Main Content

Děti  každoročně navštěvují kurzy předplavecké výchovy, kde se učí zábavnou formou nebát se vody a základů plavání

Eliška zkouší plavat po zádech
Back To Top