skip to Main Content

Jak se slaví Velikonoce u nás zpravidla děti věděly. Zkuste se jich zeptat, jak v Chorvatsku říkají „kraslici“. Jaké jsou velikonoční zvyky třeba v  Německu nebo jiných zemích? Děti se „podívaly“ do různých zemí. Nabarvily si vajíčka, kouleli je nosánky, přehazovaly přes střechu domu, přenášely palačinky a také je ochutnaly. Prožitkem jsme si zapamatovali, jak se na žlutomodré pondělí a šedivé úterý „uklízí“ a jak budeme vypadat, když se na škaredou středu budeme „škaredit“. Jen pomlázky jsme si už nestihli uplést v DDM, tak jsme si je pletli až ve svých třídách.

Back To Top