skip to Main Content

Děti trpělivě pozorovaly housenky, následně kukly a nakonec motýly. Hráli jsme prožitkové hry, naučili jsme se písničky, říkanky s pohybem o motýlovi, skládali jsme z mozaiky housenku i dřevěné puzzle – vývoj motýla. Malovali, obtiskovali, překládali, stříhali – jednoduše hráli jsme si na motýlí zahrádku. Nakonec jsme společně se třídou U Sluníček naše motýlky na školní zahradě vypustili.

Back To Top