skip to Main Content

S dětmi jsme se již podruhé vypravili do Záchranné stanice a Domu přírody Bartošovice. Těšili jsme se na slibovaná čápata, ale viděli jsme nejen je, ale i další ohrožené druhy živočichů, poraněná nebo člověkem ochočená zvířata, která již nemohou být vypuštěna do volné přírody. Děti se seznamovaly s prací záchranářů, s názvy některých živočichů a pozorovaly živé tvory. Byly záchranáři poučeny, jak postupovat v případě, že nalezneme opuštěné nebo poraněné zvíře. Záchrannou stanici můžete v letních měsících navštívit spolu s dětmi od 9 – 17:00 hodin, každou celou hodinu se koná komentovaná prohlídka expozice živých zvířat (od 10 – 16:00 hodin).

Back To Top