skip to Main Content

Již druhým rokem se naše mateřinka zapojila do projektu Domova pro seniory v Krnově s názvem „Potěšte na Vánoce druhé“.

Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli vyrobit vánoční dárečky pro seniory, kterým je předáme

v úterý 17. prosince v 15:00 hodin. 

Od učitelek ve třídě se dozvíte, které děti půjdou dědečkům a babičkám popřát za naši mateřskou školu „krásné Vánoce“, zazpívat písničky a předat vyrobené dárečky.

Tyto děti si rodiče po ukončení krátkého programu pro seniory (kolem 15:00 hodin) vyzvednou v Domově pro seniory (Roosveltova ulice) nebo v 16:00 hodin v MŠ.

Děkujeme za spolupráci

Back To Top