skip to Main Content

Listopad 2019 – Povídání s knihou – pravidla slušného chování, návštěva byla určena starším dětem z obou tříd

Prosinec 2019 – Čertování s dětmi ze třídy u Sluníček

Back To Top