skip to Main Content

Děti obou tříd, pod dohledem paní učitelek,  se do soutěže Střediska volného času  prezentovaly k 31.1.2020 těmito výrobky a pracemi.

Back To Top