skip to Main Content
SVČ Krnov A jeho Soutěž

Děti obou tříd, pod dohledem paní učitelek,  se do soutěže Střediska volného času  prezentovaly k 31.1.2020 těmito výrobky a pracemi.

Back To Top