skip to Main Content

Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace

Č. j: 04/2020

 

Opatření ředitelky školy v souvislosti s výskytem koronaviru

 

Na základě doporučení MŠMT číslo jednací MSMT-11703/2020-1  ze dne 10. 3. 2020

„ ….doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy“

 

projednala ředitelka školy se zřizovatelem a ostatními ředitelkami krnovských mateřských škol mimořádnou situaci a přijímá

 s účinností od 16. března 2020 tato opatření k zajištění provozu školy:

 

  1. Provoz školy bude zajišťován po dobu nezbytně nutnou, a to až do odvolání, v omezeném režimu.

 

  1. Vzdělávání dětí ve škole bude umožněno pouze dětem pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajištění dohledu nad svými dětmi jinou osobou.

 

  1. Děti rodičů nezaměstnaných a na mateřské dovolené nebudou do školy docházet.

 

  1. Úplata za vzdělávání bude pro nepřítomné děti stanovena poměrně, a to vzhledem ke skutečné délce omezení provozu školy.

 

  1. Odhlašování stravy zůstává ve stejném režimu – každý rodič si zajistí odhlášení svého dítěte přímo v jídelně.

 

  1. Po nezbytně nutnou dobu jsou také zrušeny veškeré návštěvy jiných zařízení /sauna, kluziště, kino, divadlo/, společné akce s rodiči i odpolední zájmové aktivity a také návštěvy jiných osob v naší škole.

 

  1. Toto opatření se vztahuje i na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 

 

V Krnově 12. 3. 2020                                                  ____________________

ředitelka školy

 

 

Back To Top