skip to Main Content

Zápisy do prvních tříd letos bez žáků 

Odbor školství, kultury a sportu oznamuje, že kvůli vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem se letošní zápisy do prvních tříd základních škol uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte, a to od středy 22. dubna do úterý 28. dubna. V praxi to znamená, že si zákonný zástupce může vybrat, zda:

 1. Přihlášku pošle elektronicky prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa je uvedena na webové stránce základní školy.
 2. Přihlášku pošle elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webové stránce školy.
 3. Přihlášku předá osobně v recepci školy v čase od 10.00 do 16.00 hodin.
  Podrobnější informace jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách krnovských základních škol, případně na jejich facebookových profilech:
  • Dvořákův okruh 2
  • Smetanův okruh 4
  • Žižkova 3
  • Janáčkovo náměstí 17
  • Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie, SPC 54 a Hlubčická 11

Rodiče, kteří nemají přístup na internet, potřebné informace najdou také na budovách krnovských základních škol.

Zapisovány budou děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šestý rok věku, a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Více o tomto opatření na webu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V ZŠ Smetanův okruh se ve stejném termínu a stejnou formou uskuteční zápis do přípravné třídy, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Zájemci musí mít buď vyřízený odklad (jsou přijímáni přednostně), nebo to mohou být děti, které v následujícím školním roce 2020/2021 dovrší 6 let. Bližší informace k přípravné třídě podá zástupkyně ředitele Jiřina Zámarská (zamarska@zs2krnov.cz, tel.: 774 554 078).

Letošní zápisy do prvních tříd, původně plánované na 2. a 3. dubna, budou mít kvůli vyhlášení nouzového stavu v…

Zveřejnil(a) Krnov – oficiální stránka města dne Středa 25. března 2020

 

Plakát naleznete i v záložce „ke stažení“

Back To Top