skip to Main Content

Zápis dětí do mateřské školy probíhá od 4. – 7. května. S ohledem na mimořádné opatření vlády k ochraně obyvatelstva se konají letošní zápisy bez dětí. Podrobné informace naleznete v Kritériích pro přijetí.

Kritéria pro přijetí

Čestné prohlášení o očkování

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas – doplnění matriky

Žádost o přijetí

Rezervace termínu osobního podání žádosti

 

Back To Top