skip to Main Content

Od  18. května 2020 se “ DĚTI “ vrátily do mateřské školy za kamarády.

Aby svůj pobyt  ve zdraví všichni zvládly,   musely se naučit zvládnout hygienické návyky a dovednosti v co nejlepším provedení, dbát pokynů učitelek a neohrozit nejen  zdraví své, ale i svých kamarádů a zaměstnanců MŠ.

Prní dny už mají děti za sebou a vše zvládly, posuďte samy.

Nácvik básničky se samotným provedením činnosti: „Aby byly ručičky, čisté jako rybičky“

Aby Byly Ručičky čisté Jako Rybičky
Back To Top