skip to Main Content

Měli jsme se s dětmi vydat na výpravu do Chářovského parku, ale…. počasí nám to úplně nedovolovalo. Ale ani počasí nám nám nebude „kazit naše plány“. Proto si paní učitelky připravily pro děti řadu zábavných úkolů týkajících se především environmentální výchovy a za odměnu a spolupráci byly všechny děti odměněny. Všem paním učitelkám, ale i provozním zaměstnankyním patří obrovské poděkování za přípravu a realizaci zábavného dne pro děti.

Back To Top