skip to Main Content

Z projektu „I když jsme jen malé děti, učíme se třídit smetí…“ podpořeného Moravskoslezským krajem jsme do každé třídy zakoupili pískovničky. Děti procvičují správný úchop při „psaní“, uvolňují celou paži, dokreslují poloviny obrázků nebo také rozvíjejí svou představivost.

Back To Top