skip to Main Content

Schůzky pro rodiče

se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16:00 hodin ve třídě U Sluníček (v přízemí).

 

Program:

  • seznámení s ŠVP, školním řádem MŠ
  • seznámení s akcemi školy
  • informace pro rodiče dětí v posledním ročníku MŠ
  • dotazy rodičů
  • různé
Back To Top