skip to Main Content

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 10. 2020 v 8:00 hodin navštíví mateřskou školu

KLINICKÁ LOGOPEDKA paní Mgr. Markéta Vojtová.

V případě Vašeho zájmu o logopedickou depistáž (rozhovor dítěte s paní logopedkou, při které diagnostikuje poruchy řečových dovedností dítěte)

nahlaste zájem učitelce ve třídě. Děkujeme

 

Back To Top