skip to Main Content

Od počátku, tedy od měsíce září sledovaly děti vývoj motýlků od zakuklení housenek až po prasknutí kukly. Společně s paní učitelkou  krmily motýlky ovocem, zakreslovaly v pracovních listech, posloupnost vývoje sledovaly v knihách a na vyúkových kartách a pak přišel Den „D“.V pondělí 5.10.2020 došlo k jejich vypuštění do volné přírody, děti se dočkaly a popřály jim hezký let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top