skip to Main Content

Pohádky patří k dětem a dětem…. Ve třídě velmi často využíváme pohádkových kostýmů, které máme k dispozici. Děti se rády oblékají a střídají si role, některé „statečnější“ se staví do role vypravěčů a učí se hlasitě, srozumitelně a v rozvitých větách samostatně nebo s pomocí dalšího kamaráda či učitelky, vyprávět děj pohádky. Děti „herci“ naslouchají vyprávěnému a improvizují ve svých rolích. Pro nás, diváky, to neznamená, že bychom se neučili nic. Učíme se, jak se chovat při „divadelní hře“ a připravujeme se na hraní rolí. Děti při spontánních hrách využívají maňásků a hrají si své vlastní pohádky. Zahráli jsme si pohádky Budka v poli, O řepě, O červené Karkulce.

Back To Top