skip to Main Content

Děti si od začátku školního roku zvykaly na upravenou třídu a některá nově zřízená centra. Vznikla např. Dílna, Divadelní koutek aj. Děti respektují stanovená pravidla pro hry v centrech a z vytvořených „koutků“ byli nadšené. Poslední fotografie (všechny děti i s učitelkami pod kaštanem) je pořízena z cvičné požární evakuace, kdy se učitelkám podařilo ve výborném čase shromáždit děti na místě určeném pro evakuaci. Cvičení probíhalo dle stanovené požární směrnice a obešlo se bez slziček dětí, i když zaměstnanci (, pro které bylo cvičení také „tajemstvím“) udávali, že jejich pocity nebyly zrovna příjemné.

Back To Top