skip to Main Content

Vážení rodiče,

od 1. 1. 2021 dochází ke sloučení Mateřské školy Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace s Mateřskou školou Krnov, Hlubčická, 89, okres Bruntál, příspěvková organizace.

Naše mateřská škola bude odloučeným pracovištěm Mateřské školy Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace a paní ředitelkou je paní Bc. Klohnová Alena.

Žádám vás, abyste si k 31. 12. 2020 zrušili trvalé příkazy plateb na účet MŠ Mikulášská (na úhradu úplaty za vzdělávání). V lednu vám budou předány informace k úplatě (nové číslo účtu a nové variabilní symboly).

Níže naleznete Usnesení Zastupitelstva města Krnova.

Moc vám děkuji za „spolupráci“ a přeji poklidné předvánoční dny. Petrošová Marie

https://www.ms-mikulasska.cz/wp-content/uploads/2020/12/usneseni.jpg

Back To Top