skip to Main Content

Podzim jsme věnovali hrám a povídání o přípravách přírody na zimu. Naučili jsme se hry a písničky o ježkovi, zvířátkách, broučcích. Protahovali jsme tělíčka se zdravotními cviky motivovanými zvířátky, tvořili jsme ve třídě domečky, chýšky, nory…. na zahradě jsme opravovali naše hmyzí hotýlky a ukončili jsme EVVO projekt „I když jsme jen malé děti, učíme se třídit smetí…“ tím, že jsme vytvářeli „broučky“ a šli je uspat do parku. Pozorovali jsem jinakosti přírody a všímali si jejích krás.

Back To Top