skip to Main Content

S přípravou stromu jsme začali už loni v zimě s představou, že ho použijeme na výzdobu městského úřadu coby „koše velikonočního“. Jelikož na tom Velikonoce byly velmi „smutně“ z důvodu nejrůznějších omezení a vůbec uzavření mateřinky, tak nám strom zůstal ve třídě rozpracovaný, nedokončený…smutný.

Pracovali jsme na něm průběžně celou dobu a podobu „stromu“ získal na začátku školního roku.  Pak stačilo dozdobit….dotvořit…domalovat ponocného, který rozsvítí světlo na vaší cestě tímto podivným časem a…..odvézt  spřežením až na městský úřad. Koníka jsme nesehnali, tak svou poctivou práci odvedl „osel“. Cestu zpět jsme si pořádně užili, protože místo stromu se vezly v povozu děti. Šťastné a veselé Vánoce přeje kolektiv MŠ Mikulášská

Back To Top