skip to Main Content

Na začátku října jsme využili programu Malé technické univerzity s názvem „Malý stavitel“ a věnovali jsme většinu týdne projektovým dnům se stejným názvem. Projekt byl zahájen konstruktivními hrami dětí, kdy měly za úkol stavět domy ze „všeho“, co třídy poskytly. Projektu samotného se zúčastnily i starší děti třídy U Sluníček. Odborník z praxe dětem vyprávěl a ukazoval na obrázcích o tom, jaké ochranné oblečení je nutné na stavbě. Děti se seznámily s postupy při vzniku měst, s profesemi, kterých je potřeba, než je dům obyvatelný. Prožitkovou metodou se děti seznamovaly s piktogramy a jejich významy, pátraly v paměti, které významné budovy s rodiči nebo učitelkami ve svém městě navštívily a z jakého důvodu. Následovalo stavění cest dle plánu – děti spolupracovaly v menších skupinách a pak spojily své síly a cesty města spojily dohromady. Pomocí kostiček LEGA stavěly významné budovy a připojovaly k nim piktogramy. Program pokračoval i venku, kdy dolepovaly symboly na mapu a měly za úkol si vybavit plán města, který ve třídě sestavily. Čekaly je různé pohybové i kognitivní úkoly k jednotlivým piktogramům.

Další dny jsme se ve třídě věnovaly městu Krnovu, jeho znaku, řekám, které městem protékají. Skládali jsme znak ze šátků a tvořivých materiálů, vyhledávali jsme budovy na internetu a opakovali jsme význam piktogramů. Vyhledávali jsme v turistické mapě a povídali si zážitky z výletů a návštěv po „našem městě“.

Malý Stavitel
Back To Top