skip to Main Content

Kromě prohlížení encyklopedií a vyhledávání informací na webu  provázelo Uspávání broučků také tvoření. Děti vytvářely broučky z kartonu a vlny, doplňovaly nožičky z plyšových drátků a dolepovaly pohyblivá očka. Paní učitelka Dáša připravila pro děti sádrové odlitky, které si vymalovaly barvami, aby je mohly odnést do parku a tam je uložit do již dříve vytvořených domečků a skrýší. Samozřejmě bychom se jich nemohli vzdát, kdybychom si nevymalovali také „hmyzáka“ domů 🙂 V parku děti broučkům zazpívaly ukolébavku a společně se s přírodou začaly chystat na příchod paní Zimy.

Back To Top