skip to Main Content

Po celou dobu pobytu měsíce prosince jme se na tyto okamžiky připravovali i ve školce, ve třídě Sluníček. Děti se učily básničku, malé děti pomocí obrázků-piktogramů, zpívaly si koledy a vánoční píseň  s doprovodem rolniček, vyráběly vánoční ozdoby, přáníčka a dárečky. Děti si samy nazdobily stromeček, aby měl kam ježíšek uložit dárečky, seznamovaly se symboly a znaky, velmi se zalíbila babiččina dřevěná kolekce vánočních ozdob, spousta potěšení a radosti z dané atmosféry nebyla dokončena, např. právě zdobení perníčků, ale nám to přece nevadí. Do školky se všichni v Novém roce vrátíme a vše si pořádně užijeme.

Doma  Všem dětem i rodičům přejeme hezké svátky a bohatého ježíška.

Back To Top