skip to Main Content

Samotnému masopustnímu karnevalu předcházela příprava  a pak probíhala zábava v dopoledních hodinách, dne 17. února 2021

  • výrobou masek, výrobou jitrnic, skládáním puzzlí, navlékáním korálů medvědici Míše, malováním klaunů, nácvikem říkadel, rozpočítadel a písní – např. To je zlaté posvícení,
  • děti u Krtečků i u Sluníček vyráběly a tvořily
  • výzdoba tříd a chodby
  • samotná zábava a veselí s přehlídkou masek, s tancem, s tanečkem  na píseň Kalamajka
  • soutěže a úkoly na stanovištích u pekaře, mlynáře, kominíka, zedníka, kováře, perníkáře, jízdy na konících přes překážky
  • s písní Já jsem muzikant jsme uložili basu ke spánku

 

Děkujeme maminkám za buchtičky a dobrotky pro děti, za koláčky z pekárny ASPEC, spol. s r.o. Krnov,  sponzorovi tatínkovi Našeho Dominička a dále všem maminkám za přípravu masek.

Back To Top