skip to Main Content

Vážení a milí rodiče,

Jsem ráda, že vám můžu oznámit, že se naše školka těší na děti, které ji rozveselí a přinesou radostnou a pozitivní atmosféru.

Na základě mimořádného opatření vlády ČR bude od 12.4.2021 mateřská škola opět v provozu od 6.00.- 16.00 pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti zákonných zástupců pracujících ve vybraných profesích, které je nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele.  Děti mohou být ve skupině max. 15 dětí, nemusí mít respirátory ani jinou ochranu úst. Je však nutné dodržovat stávající opatření – dezinfekce rukou, do budovy vstupuje puze jedna osoba doprovázející dítě s povinnou ochranou úst – respirátorem.

Docházka dětí je podmíněna povinným testováním, které bude prováděno 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy – výtěr ze sliznice nosu. Testování se bude provádět bezprostředně po příchodu dítěte do MŠ za přítomnosti a asistence rodičů. Testování se nebude provádět u dětí, které prodělaly onemocnění COVID -19 a neuplynula lhůta 90 dnů- nutno doložit lékařským potvrzením.

Děti v povinném předškolním vzdělávání jsou od 12.4. náhlášeny ke stravování. Pokud dítě nenastoupí, rodiče si sami odhlašují stravu obvyklým způsobem. Děti rodičů vybraných profesí neprodleně nahlásí přítomnost na tel. 733 397 993 popř. 554 610 330.

Děti, které se vzdělávaly distančním způsobem, odevzdají zpracované úkoly třídním učitelkám. V případě, že dítě v povinném předškolním vzdělávání do MŠ nenastoupí, jsou rodiče povinni ho řádně omluvit. Pokud zákonný zástupce odmítne své dítě testovat, nemůže dítě navštěvovat MŠ, ale docházka mu bude omluvena.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je pro měsíc duben stanovena částkou 375,-Kč

Seznam vybraných profesí dle mimořádného opatření MZ :

  1. a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. b)pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, neb
  3. c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. e) příslušníci ozbrojených sil,
  6. f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  9. i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

                                                        

                                                       

Back To Top