skip to Main Content

Vážení rodiče,

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Žádáme rodiče, kteří přistoupí k této možnosti, aby byli předem obeznámeni s návodem k použití přineseného testu, vyhledali jej v seznamu schválených testů a číslo testu nám před samotným testováním sdělili, ať urychlíme ověřování a vyhledávání. /v seznamu je 700 schválených položek/

V případě, že dítě do mateřské školy doprovází v den, kdy probíhá testování, jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné předložit písemný souhlas zákonného zástupce s provedením testu s dopomocí této pověřené osoby, viz. dokument níže

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ testování

Back To Top