skip to Main Content

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy od 1.3. – 31.3.2021  byla stanovena úplata za předškolní vzdělávání 0,-Kč  – zákonní zástupci dětí za tento měsíc neplatí školné  a přeplatek jim bude vrácen na účet, ze kterého byl uhrazen.

Úplata za měsíc duben je pro děti, které nenastoupí ke vzdělávání 0,- Kč.

Pro děti, které od 12.4.2021 nastoupí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno školné ve výši 375,-Kč.

Back To Top