skip to Main Content

Od 3.5.2021 bude testování v mateřské škole dle Mimořádného opatření MZDR-  Č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN probíhat jedenkrát týdně – vždy v pondělí. Pokud dítě nastoupí jiný den než v pondělí, bude tento den testováno.

Změna-mimořádného-opatření-–-podmínky-testování-dětí-žáků-a-studentů-s-účinností-od-3.-5.-2021

Back To Top