skip to Main Content

Vážení rodiče,

od 1.7. -16.7.2021 bude MŠ Mikulášská  v provozu pro předem nahlášené děti.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 250,- Kč pro děti docházející po celou dobu provozu – 10 dnů. Pro předem nahlášené děti, které budou přítomny v MŠ po dobu 5 dnů je stanovena úplata 125,-Kč. Úplata bude vybírána v hotovosti v den nástupu dětí do MŠ – 1.7.2021.

Provoz MŠ v měsící srpnu bude zahájen 30.8. a úplata pro tento měsíc není stanovena. Prosíme rodiče, aby děti předem nahlásili třídním učitelkám.

Back To Top