skip to Main Content

Pro nový školní rok 2021/2022 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání – školné , dle přiloženého dokumentu. Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ vždy na období školního roku a zveřejní nejpozději do 30.6. předešlého školního roku.

směrnice úplata Stanovení výše úplaty

směrnice úplata

Back To Top