skip to Main Content

Prosíme rodiče o důkladné pročtení informací týkající se problematiky  Organizace školního stravování, Práv a povinnosti zákonných zástupců, vyplývající ze Školního řádu MŠ s platností od 1.9.2021.

Informativní schůzka vedená ředitelkou školy 2.9.2021 také poukazovala na organizaci školního stravování.

Za pochopení a toleranci v řešení problematiky  děkuje vedení školy, paní učitelky tříd a také provozní zaměstnankyně, které jsou učitelkám nápomocné.

Práva a povinnosti zákonných zástupců: 350

   Organizace školního stravování: img349

Back To Top