skip to Main Content

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče, od 1.7. -16.7.2021 bude MŠ Mikulášská  v provozu pro předem nahlášené děti. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 250,- Kč pro děti docházející po celou dobu provozu - 10 dnů. Pro předem nahlášené děti, které budou přítomny…

přečíst celý článek

Testování

Od 3.5.2021 bude testování v mateřské škole dle Mimořádného opatření MZDR-  Č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN probíhat jedenkrát týdně - vždy v pondělí. Pokud dítě nastoupí jiný den než v pondělí, bude tento den testováno. Změna-mimořádného-opatření-–-podmínky-testování-dětí-žáků-a-studentů-s-účinností-od-3.-5.-2021

přečíst celý článek

Elektronický předzápis

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn od 15.4. - 30.4.2021 Zápis do MŠ se uskuteční dne 5.5.2021 od 10.00 - 16.00 hod. Na webu:  www.elektronickypredzapis.cz  stačí…

přečíst celý článek

Úplata za předškolní vzdělávání

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy od 1.3. - 31.3.2021  byla stanovena úplata za předškolní vzdělávání 0,-Kč  - zákonní zástupci dětí za tento měsíc neplatí školné  a přeplatek jim bude vrácen na účet, ze kterého byl uhrazen. Úplata za měsíc…

přečíst celý článek

Testování dětí

Vážení rodiče, Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče…

přečíst celý článek
Back To Top