skip to Main Content

Sosnová

  • 28. 9. 2020

Vážení rodiče, milé děti, velmi nerada "oznamuji" tuto zprávu, ale projektový den v Sosnové odkládáme na příští dny. O termínu budete informováni v nejbližších dnech. Děkuji za pochopení

přečíst celý článek

Motýlí zahrádka

  • 26. 9. 2020

V obou třídách mohou děti pozorovat, jak se z housenek stávají kukly. V současné chvíli se už všichni těšíme, až se z nich vyklubou barevní motýlci. Děti se naučily písničku a taneček s padákem, kde si zpíváme o téhle kouzelné…

přečíst celý článek

Logopedická depistáž 8. 10. 2020

  • 24. 9. 2020

Vážení rodiče, ve čtvrtek 8. 10. 2020 v 8:00 hodin navštíví mateřskou školu KLINICKÁ LOGOPEDKA paní Mgr. Markéta Vojtová. V případě Vašeho zájmu o logopedickou depistáž (rozhovor dítěte s paní logopedkou, při které diagnostikuje poruchy řečových dovedností dítěte) nahlaste zájem učitelce ve třídě.…

přečíst celý článek

UKLIĎME ČESKO SPOLEČNĚ

  • 14. 9. 2020

Vážení přátelé přírody J Dovolujeme si vás pozvat na akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Organizátorem akce je Město Krnov, kontaktní osobou paní Pavla Hájková. My se za naši organizace přidáváme…. …..a co vy??? Počkáme na vás v sobotu 26. 9.…

přečíst celý článek

Roušky v MŠ

  • 9. 9. 2020

S ohledem na mimořádná opatření vydaná  MZ se k 10. 9. 2020 zakazuje pohyb po budově MŠ bez roušky.

Zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické zaměstnance. Ostatní jsou povinni ve společných prostorách MŠ (na chodbě) roušku nosit.

 

přečíst celý článek

Den otevřených zahrad a sportovišť

  • 5. 9. 2020

Milí rodiče,  přijďte s dětmi v neděli 20. září od 15:00 -18:00 hodin na zahradu naší mateřské školy a užijte si společně pěkné odpoledne plné her a soutěží. Město Krnov zajistilo drobné odměny pro všechny děti.  https://www.ms-mikulasska.cz/wp-content/uploads/2020/09/den-otevrenych-zahrad-a-sportovist-plakat-2020.pdf

přečíst celý článek

Mobilní planetárium v MŠ

  • 4. 9. 2020

V pondělí 7. září 2020 navštíví naši MŠ mobilní planetárium s výukovým programem "Se zvířátky do vesmíru". První promítání se uskuteční ve třídě U Krtečků pro děti této třídy a to v 8:30 hodin, druhé promítání bude pro děti třídy…

přečíst celý článek

Schůzky pro rodiče

  • 28. 8. 2020

Schůzky pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16:00 hodin ve třídě U Sluníček (v přízemí).   Program: seznámení s ŠVP, školním řádem MŠ seznámení s akcemi školy informace pro rodiče dětí v posledním ročníku MŠ dotazy rodičů různé

přečíst celý článek
Back To Top