skip to Main Content

29. 10. 2020 Projektový den v Sosnové

Vážení rodiče, v úterý 29.10. 2020 jedeme s dětmi v 8:30 hodin od mateřské školy autobusem do Vitaminátoru v Sosnové na projektový den Sadařův rok. Vracíme se zpět na oběd. Bližší informace na nástěnce v šatnách.

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Logopedická depistáž 8. 10. 2020

Vážení rodiče, ve čtvrtek 8. 10. 2020 v 8:00 hodin navštíví mateřskou školu KLINICKÁ LOGOPEDKA paní Mgr. Markéta Vojtová. V případě Vašeho zájmu o logopedickou depistáž (rozhovor dítěte s paní logopedkou, při které diagnostikuje poruchy řečových dovedností dítěte) nahlaste zájem učitelce ve třídě.…

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

25. 9. „Za vůněmi zámecké zahrady“ – TŘÍDA U KRTEČKŮ

Vážení rodiče, v pátek 25. 9. 2020 třída U Krtečků podnikne  PROJEKTOVÝ DEN „Za vůněmi zámecké zahrady“   do zámecké zahrady v Městě Albrechticích. Dětem odhlásíme na tento den oběd. Přibalte dětem do batůžku svačinku a nějakou mlsku (ovoce či zeleninu). Pitný…

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

UKLIĎME ČESKO SPOLEČNĚ

Vážení přátelé přírody J Dovolujeme si vás pozvat na akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Organizátorem akce je Město Krnov, kontaktní osobou paní Pavla Hájková. My se za naši organizace přidáváme…. …..a co vy??? Počkáme na vás v sobotu 26. 9.…

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Roušky v MŠ

S ohledem na mimořádná opatření vydaná  MZ se k 10. 9. 2020 zakazuje pohyb po budově MŠ bez roušky.

Zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické zaměstnance. Ostatní jsou povinni ve společných prostorách MŠ (na chodbě) roušku nosit.

 

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Den otevřených zahrad a sportovišť

Milí rodiče,  přijďte s dětmi v neděli 20. září od 15:00 -18:00 hodin na zahradu naší mateřské školy a užijte si společně pěkné odpoledne plné her a soutěží. Město Krnov zajistilo drobné odměny pro všechny děti.  https://www.ms-mikulasska.cz/wp-content/uploads/2020/09/den-otevrenych-zahrad-a-sportovist-plakat-2020.pdf

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Mobilní planetárium v MŠ

V pondělí 7. září 2020 navštíví naši MŠ mobilní planetárium s výukovým programem "Se zvířátky do vesmíru". První promítání se uskuteční ve třídě U Krtečků pro děti této třídy a to v 8:30 hodin, druhé promítání bude pro děti třídy…

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Čipy ke vstupu do budovy MŠ

Vážení rodiče, čipy ke vstupu do budovy MŠ bude možné zakoupit v kanceláři ředitelky v úterý 1. 9.  a středu 2. 9. od 12:00 - 15:00 hodin. Záloha za čip je 150,- Kč a peníze Vám budou vráceny při vrácení…

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Schůzky pro rodiče

Schůzky pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16:00 hodin ve třídě U Sluníček (v přízemí).   Program: seznámení s ŠVP, školním řádem MŠ seznámení s akcemi školy informace pro rodiče dětí v posledním ročníku MŠ dotazy rodičů různé

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ

https://www.ms-mikulasska.cz/wp-content/uploads/2020/08/co-potrebuje-vase-dite-do-ms.docx

Aktuality
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Enviromentální výchova – zodpovězení otázek na základě dlouhodobého pozorování

11/06 2020  - Sázení - dlouhodobé pozorování - vyhodnocení na závěr školního roku .   Zasadili jsme do hlíny plastovou hračku společně se svačinkovým pytlíkem, dále pak banánovou slupku, kousky jablíčka, zalili vodou, zajistili světlo a teplo a čekali a…

Aktuality, Fotogalerie
class="theme-txt-link">přečíst celý článek

Obědy do škol

Informace o projektu Obědy do škol získáte v odkazu, na vývěsce školy, u učitelek ve třídě. https://www.ms-mikulasska.cz/wp-content/uploads/2020/06/ods.jpg

Aktuality, Projekty
class="theme-txt-link">přečíst celý článek
Back To Top