skip to Main Content

Naše školka jde novou cestou II

Název projektu: Naše školka jde novou cestou II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00087 82

Výše finanční  podpory  :          421 934,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

přečíst celý článek

Naše školka jde novou cestou

Název projektu: Naše školka jde novou cestou

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002870

 Číslo jednací projektu:               MSMT- 34249/2016-4

 Zahájení realizace projektu:     1.10.2016

 Ukončení realizace projektu:   30. 9. 2018

 Délka realizace  projektu :        24 měsíců

Výše finanční  podpory  :          308 878,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – OP VVV – Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování- šablony pro MŠ a ZŠ

 Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí:

1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

1.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků

1.3  Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

přečíst celý článek

Školky bez hranic -sportujeme společně-

Mateřská škola Krnov , Mikulášská 8, příspěvková organizace 

harmonogram projektu 2014-2015
CZ.3.22/3.3.07/14.04349

Školky bez hranic
-sportujeme společně-

 

Spolupráce MŠ Krnov a MŠ Hlubčice spočívá v aktivním zapojení nejmladší generace dětí do kulturního a sportovního dění v pohraničním regionu.

Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu Praděd v souladu s Prioritami Fondu Překračujeme hranice

Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku – 4-6leté a pedagogové z mateřské školy – Krnov – Hlubčice.

Projekt bude plynule navazovat na spolupráci obou škol, se zaměřením na pohybovou aktivitu  dětí, turistické poznávání okolí, překonávat jazykovou bariéru, navazovat nová přátelství.

Doplňuje aktivity regionu  při zapojení do programu přeshraniční spolupráce.

Realizace projektu  : od 1.5.2014 do 30.4.2015

Zpracovala : Hrazdirová Hana

Dokument Harmonogram sportujeme společně (ke stažení)

přečíst celý článek

Školky bez hranic – půjdem spolu do pohádky

Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce 2007-2013.

Školky bez hranic – půjdem spolu do pohádky

Projekt bude realizován od 2.1.2012 do 31.1.2013 ve spolupráci s MŠ v Hlubčicích v Polsku.

Evidenční číslo projektu: CZ.3.22/3.3.07/11.02750

Důvodem k realizaci projektu je prohloubení přeshraniční spolupráce mezi MŠ Mikulášská z Krnova a MŠ č. 2 z polských Głubczyc a navázání na první úspěšný společný projekt obou škol, který byl ukončen na podzim roku 2011. Děti budou mít možnost poznat své přeshraniční vrstevníky novou formou, která je jim nejbližší, a to formou českých a polských pohádek. Projekt bude realizován po dobu jednoho roku od ledna 2012 – ledna 2013.Do projektu budou zapojeny nejen děti a učitelky, ale také rodiče dětí. Organizačně a personálně bude projekt zajištěn týmem 8 zkušených českých a polských učitelek s dlouholetou praxí, většina z nich má rovněž zkušenosti s přeshraniční spoluprací v rámci projektů EU. Hlavním cílem projektu je umožnit předškolním dětem, jejich rodičům a učitelkám z Krnova a Głubczyc poznat zábavnou formou kulturu a tradice svých přeshraničních sousedů, překonávat jazykovou bariéru, naučit se vzájemně si vážit jeden druhého a navázat nová přátelství. To vše by mělo přispět k rozvoji pozitivní atmosféry ve vztazích mezi lidmi v příhraničí. Projekt bude mít v souladu s cíly a prioritami Fondu mikroprojektů přeshraniční dopad v oblasti aktivit typu People to people, podpoří spolupráci mezi komunitami po obou stranách hranice. Bude sloužit i jako vzor, pro ostatní potenciální žadatele, čímž povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce 2007-2013.

Dokument pro rok 2012 ke stažení

Dokument pro rok 2013 ke stažení

přečíst celý článek

Školky bez hranic

Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR – PR

Školky bez hranic

Projekt bude realizován od 1.2.2010 do 31.1.2011 ve spolupráci s MŠ v Hlubčicích v Polsku.Udržitelnost projektu do 30.10.2011

Evidenční číslo: CZ.3.22/3.3.07/09.01336

Název projektu: Školky bez hranic

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je navázání nové trvalé spolupráce a její rozvoj mezi Mateřskou školou Mikulášská v Krnově a Mateřskou školou číslo 2 v polských Hlubčicích a aktivní zapojení nejmladší generace dětí do dění v příhraničním regionu. Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu, kterým je zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí, zlepšení kvality života a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice. Projekt přispěje k rozvoji spolupráce mezi mateřskými školami, napomůže ke zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje, k navázání nových kontaktů a povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. Dětem projekt přinese jedinečnou možnost poznání svých vrstevníků a pedagogům nabídne možnost seznámit se s výukovými metodami svých kolegů.

Harmonogram akcí

Pro plný náhled klikněte na obrázek

přečíst celý článek

Putujeme se sluncem, projdeme s ním celou zem.

Projekt je financován z dotačních prostředků Moravskoslezského kraje

Putujeme se sluncem, projdeme s ním celou zem.

Projekt je financován z dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2009/2010.

Projekt bude realizován v časovém rozmezí od 1.9.2009 do 20.8.2010 ve spolupráci s mateřskou školou v Orlové – Lutyni.

Kód programu: 0910/E

Evidenční číslo: 01649

Název projektu: Putujeme se sluncem, projdeme s ním celou zem

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit předškolním dětem základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech přírody, o vztazích člověka a životního prostředí. Pěstovat v dětech dovednosti a návyky správného jednání v přírodním prostředí, rozvíjet úctu a cit k živé a neživé přírodě a motivovat předškolní děti k aktivnímu zapojení do péče a ochrany životního prostředí. Cíle projektu jsou plně v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání a s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Projekt je v souladu se Školním plánem environmentálního vzdělávání.

Dokument ke stažení

přečíst celý článek
Back To Top