skip to Main Content

Mateřská škola (MŠ)

Informace k nouzovému stavu

Informace k mimořádnému opatření COVID -19

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ (2020)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Pravidla pro přijetí dětí do MŠ

ŠVP Radost

Back To Top