skip to Main Content

Mateřská škola (MŠ)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ (na školní rok 2019/2020)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ (2018)

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v náhradní mateřské škole v průběhu letních prázdnin 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v náhradní mateřské škole

Pravidla pro přijetí dětí do MŠ

Back To Top