skip to Main Content

Mateřská škola (MŠ)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ (na školní rok 2019/2020)

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ (2018)

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v náhradní mateřské škole v průběhu letních prázdnin 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v náhradní mateřské škole

Pravidla pro přijetí dětí do MŠ

Školní vzdělávací program (ŠVP)

ŠVP Radost (od 1. 10. 2018)

Back To Top