skip to Main Content

V tematickém bloku se děti seznamovaly s názvy tropických zvířat, pojmenovávaly zvířata známá a vyhledávaly v encyklopediích i na internetu ta méně známá. Naučili jsme se pojmenovat největší poušť nebo řeku, slyšeli jsme pohádku o statečných dětech, jak zachraňovaly Slunce. Seznamovali jsme se s významem slova oáza a tvořili jsme ji v pískovišti. Ostrov Madagaskar děti znají z pohádky a hráli jsme si na něj i vytvářeli z šátků či jiných materiálů. Povídali jsme si o charakteristikách Afriky, tamní kultuře, vytvořili jsme si masky a povídali si o jejich významu.  Diamanty jsme těžili jen „na chodníku“, na průlezce a na atlasu, ale i tak jsme z nich měli radost. Zeptejte se dětí, co je Jabara, někteří ji vyrobili a odnesli ji domů, aby dělali radost také tam. Hledali jsme na obrázkové mapě a „cestovali“ po ní prstíkem. Dostali jsme se také k šifrování vzkazů a luštění morseovky.

Back To Top