skip to Main Content

Naše mateřská škola nabízí dětem klidnou a pohodovou atmosféru, kde se děti cítí dobře. Při zahajování docházky umožňujeme dětem a jejich rodičům adaptační program, ve kterém se děti postupně odpoutávají od rodičů a navykají si na prostředí mateřské školy.

Paní učitelky poskytují Vašemu dítěti péči a podnětné prostředí, které umožňuje rozvoj jeho intelektu a zájmu o další činnosti. Paní učitelky upřednostňují při výchovně-vzdělávací činnosti prožitkové učení.

Naše mateřská škola nabízí dětem spoustu stavebnic, hraček, her, herní koutky. Příjemné prostředí a nově vybavený interiér MŠ zdobíme výrobky a obrázky Vašich dětí. Vybavení tříd a zahrady poskytuje také možnosti pro dostatek pohybu a k rozvoji fyzické zdatnosti dětí.

Pro děti a rodiče nabízíme zábavná a tvořivá odpoledne, oslavy tradic, akce dle přání rodičů i dětí. Vítáme zapojení rodinných příslušníků při plánování, organizování i vyhodnocování společných odpoledních akcí.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Název školy: Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Krnov
Ředitelka: Bc. Petrošová Marie
Právní subjekt: 1. 1. 1994
Zařazení do sítě škol: 1. 1. 1997
Kapacita MŠ: Dvojtřídní, 50
IČO: 452 34 612

Naše MŠ se nachází v klidné části centra města.

MŠ je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí.

  • Třída U Krtečků – věkově heterogenní třída v patře
  • Třída U Sluníček -věkově heterogenní třída v přízemí

Provozní doba MŠ je: 6:00 – 16:00 hodin.

Pracuje zde 6 stálých zaměstnanců:

Ředitelka školy a tři pedagogické pracovnice zajišťují výchovně-vzdělávací činnost a dvě provozní zaměstnankyně, které zajišťují čistotu a útulnost prostředí mateřské školy, výdej stravy a péči o školní zahradu.

  • paní učitelky třídy U Krtečků – Bc. Petrošová Marie,
  • paní učitelky třídy U Sluníček – Anderlová Renáta, Dančáková Karolina, DiS.
  • provozní zaměstnankyně – Žaneta Calábková, Lenka Zatloukalová

Od září 2019 pracuje v rámci personální podpory projektu Naše škola jde novou cestou II ve třídě U Sluníček školní asistentka Krejčová Marie

 

Back To Top